Leabhar Ó' Bama

From Elgeis Minecraft Server Wiki
(Redirected from Leabhar O'bama)
Jump to navigation Jump to search

Note: This document was never publicly released in-game. It was taken from Dungeon_Boss's inventory and transcribed to be put on the wiki for history preservation's sake

Translated

Original Text

Fadó fadó bhí Lú ag iascaireacht amuigh ar an bhfarraigh mór agus chas fear i mbád eile air. Thoisigh siad ag caint le chéilí agus thug Lugh faoi ndeara go rabh Gaeilge bhreá bhinn ag an bhfear seobh.

"A fhir uasail, cé' chaoi ar bhfuair tú Gaeilic chomh binn sin?" a d'úirt Lugh.

"Bhuel, rugadh agus tóigeadh mé i bhfad ón tír seobh, in áit nach labhraítear Gaeilge ar chor ar bith. D'fhágadh mé an áit úd le tíocht abhaile, mar gheall go mb'as an tír seobh mo mhuintir uasal. A bó, bhí mé landáiltí in Acaill agus chas seanbhean orm. D'úirt sí liom go bhfuighfinn Gaeilge álainn á mblífinn ar an mbó s'aicisean trí huaire. Rinní mé amhlaidh, agus fuair mé mo chuid Gaeilge ansin."

"Is iontach an scéal é sin, a dhuine uasail, ach nach rabh rud éicínt go dhíth air an mraoi sin?"

"Ó bhí, d'íoc mé daor as a bhfuair mé. Bhí orm obair mar sclábhaí air feadh deich mbliana. Ba chruaidh an aimsir í. Ach sa deireadh, lig sí saor mé, agus bhí rud álainn agam".

Go tobann, thainic triúr orthú i mbáid mhóra.

"A fhearaibh, tabhair dúinn an chuid s'agaís shar mbainfidh muid na claigní dhaofa!" a d'úirt ceann go na fir sna báid."

Léim fear na Gaeilge binne isteach sa mbád leofa, agus lig sé scread amach, "Mise Ó Bama, agus beidh na claigní s'agaís agamsa!" agus chomh tiubh is a thig le duine aon rud a dhéanamh a bhí na claigní baintí go na fir aige.

"Tá bua nirt agus bua teangan agad a fhir uasail" a d'úirt Lugh leis, "agus ba mhór an chumhacht a bhéas agad. Tugaim dhuit cumhancht na ndéithe, agus tá cead agad tíocht go hOileán Mhanann."

"Go rabh maith agad, a athair, a Lugh" a d'úirt Ó' Bama leis, agus ansin a thoisigh scéal Ó' Bama.

Ó' Bama mar Dhia-


Seandia is ea Ó' Bama, agus go réir eolais, ba dh'eisean ceann go na déithe is luaithe a moltar i dtíorthaí na nGael. Creideadh go láidir ann i gcloch na muice agus i bport na muice, agus creideann go leor daoiní ann sna tíorthaí a thainic bhuf. Tá greadadh daoiní a chreideanns ann sna tíorthaí eile chomh maith, ach ní chreidfeadh an méid céanna daoiní ann is a chreidfeadh sna déithe beaga eile srl. Heilean agus Górdó.

Guítear le Ó' Bama le neart agus Gaeilge chruinn a fháilt.

Translated Text

A long time ago, Lugh was fishing out on the high seas and was met by a man in another boat. They started talking to each other, and Lugh noticed that the man spoke very good Irish.

"Gentleman, how are you so well-versed in my tongue?" asked Lugh.

"Well, I was born and raised far from this country, a place where Irish is not spoken at all. I left that place to come home, because my family came from this beautiful country. I first landed in Achill and was met by an old woman. She told me that I would learn beautiful Irish, simply by milking her cow three times. I did so, and that is how I learned my Irish. "

"That's a great story, sir, but didn't that old woman require something in return?" replied Lugh.

"Oh yes, I paid for what I got alright. I had to work for her as a slave for ten years. The weather was hard. But in the end, she set me free, and I had something beautiful to show for it all.

Suddenly, three men came up to them in large boats.

"Men, give us your days’ catches before we take your skulls!" said one of them.

The handsome man Lugh had just met jumped into the boat with the three pirates, and let out a scream, "I'm Ó’Bama, and I'll have your skulls!"

And as quick as one could be, the pirates’ heads were separated from their necks.

"You have the strength and the power of the tongue, my man," said Lugh, "and you will have great power. I give you the power of the gods, and you are allowed to come to the Isle of Man."

"Thank you, Father Lugh" Ó 'Bama said to him. From here, Ó' Bama's story began.

Ó'Bama as a God-

By today, Ó 'Bama is now an ancient god, and according to legend, he was one of the earliest gods to be praised in the lands of the Gaels. He has a strong following in the settlements of Pig Stone and Pig Port, and many others believe in him in the countries that supported Bhuf. There are many people who believe in him living in other countries as well, but not as many as they believe in the other little gods, such as Heilean and Gordó.

Ó'Bama is praised and prayed to for his strength and great skill in the Irish language.